Kinder Ambachtenwerkplaats

Studieplekken

De ontwikkelmakelaar

Het Vonkje

Buitenschoolse activiteiten/ Brede School

Rekenstart

Opstap

Sportmaatjes

Man In Ontwikkeling

Preventieve Armoedebestrijding

Computerlessen

Computerles

Entreeopleiding

Mbo-2 Opleiding

PiëzoMaatjes

Taallessen

Samen opvoeden

Ouder & kindatelier

Piëzo TalentenAcademie

Taalontmoeting

Piezo ouder en kindatelier

VoorleesExpress

Vrouw in Actie

Bezoekmannen en -vrouwen

Energievoorlichting

Taal & Toekomst