Het Vonkje

Het Vonkje is bedoeld voor ouderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, een extra vonkje in hun bestaan.

We zijn actief in zogenoemde Thuiskamers in de wijk, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Zij brengen daar naar eigen behoefte (een deel van) de dag door. Ouderen kunnen meedoen vanuit hun mogelijkheden en talent. Zij krijgen persoonlijke aandacht en ondersteuning van lieve vrijwilligers die voor een geweldige sfeer zorgen.

In de Thuiskamers doen ouderen mee aan gezamenlijke activiteiten en blijven zo betrokken bij de wijk. Er zijn uiteenlopende activiteiten zoals; beweging, muziek, een goed gesprek voeren, gezelschapsspellen en een creatieve activiteit. Maar vooral ook iets wat ouderen altijd al hadden willen doen of weer ontdekken. Verder is er veel aandacht voor het geven van informatie en advies over actuele dagelijkse onderwerpen en het welzijns- en zorgaanbod in de wijk/Zoetermeer.

Er zijn Thuiskamers van Het Vonkje in de wijken Palenstein, Meerzicht en Buytenwegh. Ouderen kunnen bij Het Vonkje op twee hele dagen terecht van 10.00 tot 16.00 uur en mee-eten (meestal) met een warme lunch en een broodje op het einde van de middag.

Een soort all-inclusive dagje zoals een deelnemer verzuchtte:

“Heerlijk, nu kan ik alles op één adres vinden en ervaren. Op mijn leeftijd vind ik het zo vermoeiend om allerlei clubjes af te gaan ”

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor Het Vonkje, wel wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de lunch of het broodje aan het einde van de dag.

Meer informatie over (deelname aan) het Vonkje:
Palenstein
Shayeena Madhar
shayeena@stichtingpiezo.nl
06 36573257

Meerzicht
Natalia Sadinska
natalia@stichtingpiezo.nl
06 46863212

Buytenwegh
Christa de Jonge
christa@stichtingpiezo.nl
06 18543845

Gerelateerd

Toeleiding onderwijs nieuwkomers

Opleiding mbo 1

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) met SWOM Academie

Taal & Toekomst