Inburgering

Inburgering

De Z-route is voor statushouders die meer moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal en beperkt zelfredzaam zijn. Piëzo voert de Z-route in opdracht van de gemeente Zoetermeer uit voor Zoetermeerse statushouders.

Taal
Piëzo verzorgd formele taallessen en participatie voor de Z-route.

Voor de Z-route is een verplichting tot het volgen van 800 uur taalles. De taallessen worden verzorgd door een NT2- docent, zijn praktisch van aard en sluiten aan op de participatie-activiteiten.

Participatie
Iedere deelnemer van de Z-route wordt begeleid door een trajectbegeleider. Die stemt de verplichte 708 uur participatie-activiteiten af met de deelnemer en met de taaldocent. In de 708 uur volgen deelnemers tal van activiteiten in de stad die aansluiten bij hun ontwikkeling en behoefte. In het participatiedeel van de Z-route wordt aandacht besteed aan wonen, financiën, onderwijs, zorg, sociale media, opvoeding, sport en gebruiken.

 

Hierbij zoekt Piëzo aansluiting bij lokale sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en buurthuizen.

Werkbedrijf De Binnenbaan geeft daarnaast invulling aan 50 uur participatie-activiteiten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en de participatieverklaringstraject (PVT).

Portfolio
Deelnemers bouwen een portfolio op, zodat zij hun vorderingen kunnen zien en delen.
Hiermee beschikken zij gelijk ook over een informatiebron waar alle belangrijke informatie in verzameld wordt.

Afronding
Het traject is afgerond als aan het aantal gestelde uren voor taal en participatie is voldaan en de deelnemer aannemelijk kan maken dat voldoende inspanning is geleverd.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karlien van Bijnen, projectleider Z-route, karlien@stichtingpiezo.nl.