Wie wij zijn

wie wij zijn

Wie wij zijn

Wij zijn een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen helpt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Wij werken met de PiëzoMethodiek om de maatschappelijke participatie van mensen te vergroten. Daarbij wordt er naar toegewerkt dat mensen zo optimaal mogelijk meedoen in Zoetermeer. Dat kan zijn door middel van deelname aan activiteiten, het verrichten van (lerend) vrijwilligerswerk en het volgen van een opleiding.

De PiëzoMethodiek

in het kort

De methodiek bestaat uit vijf fases die gezamenlijk een totaalaanpak vormen: eerste maatschappelijke activering (fase 0), deelname aan activiteiten op een Piëzo-locatie als educatieve plek (fase 1), lerend vrijwilligerswerk binnen de Piëzo-locatie (fase 2), lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties (fase 3), naar een opleiding en/of reguliere baan (fase 4). Alle deelnemers worden ondersteund door (vrijwillige) trajectbegeleiders.

Bestuur

  • Taco Kuiper (voorzitter)
  • Germt de Vries (secretaris en penningmeester)
  • Johan van Doesum
  • Ronald Baptiste
  • Corrie Baas
  • Raymund Zinck