Toeleiding onderwijs nieuwkomers

Coördinator toeleiding nieuwkomersonderwijs 

Om kinderen die nieuw zijn in Nederland zo goed mogelijk te begeleiden naar passend nieuwkomersonderwijs in Zoetermeer is er een coördinator toeleiding nieuwkomersonderwijs gekomen.

Huisbezoek

De coördinator zorgt ervoor dat bij alle nieuwkomerskinderen de thuissituatie goed in beeld wordt gebracht. Om dit goed en zorgvuldig te doen wordt een huisbezoek gedaan door haar samen met een vrijwilliger die de taal en cultuur van het gezin kent. Tijdens dit huisbezoek wordt voorlichting gegeven over het (taal)onderwijs en wordt de schoolintake voorbereid. Ook wordt bekeken of er aanvullend (praktische) hulp nodig is. Partners van voorliggende voorzieningen worden betrokken en gezinnen worden wegwijs gemaakt in Zoetermeer.

Bij de schoolintake die na het huisbezoek volgt zal de, voor het gezin inmiddels bekende vrijwilliger, mee gaan en het gesprek ondersteunen in eigen taal.

Samenwerking

De coördinator werkt samen met verschillende partners uit de stad zoals Vluchtelingenwerk, contactpersonen van de taalklassen, gemeente Zoetermeer beleid en Leerplicht, het SamenWerkingsVerband Zoetermeer, de COA-opvang in Zoetermeer en voorliggende voorzieningen.

Door deze aanpak worden onderwijsachterstanden voorkomen of verminderd en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan ontwikkelingskansen van nieuwkomerskinderen.

Heb je een vraag aan de Coördinator toeleiding nieuwkomersonderwijs?

Neem dan contact op met Kirsten Cleij via kirsten@stichtingpiezo.nl of 06-55217956

Gerelateerd

Budgettrainingen en vaardigheden op maat

Het Vonkje

Positieve gezondheid

Studieplekken