PiëzoMethodiek

Methodiek

PiëzoMethodiek

Vanaf de start van Piëzo werken wij met de PiëzoMethodiek. Alle publiciteit rondom de PiëzoMethodiek (interventie) en de positieve ervaringen zorgen ervoor dat de PiëzoMethodiek zich als een olievlek verspreidt. Inmiddels wordt de PiëzoMethodiek bij andere organisaties ingezet.

Het probleem waar de PiëzoMethodiek een antwoord op biedt is dat veel mensen – om uiteenlopende redenen – ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen in een dergelijke situatie te geraken. Zij participeren niet volwaardig: ze zijn onvoldoende zelfredzaam, ze hebben geen zinvolle dagbesteding en/of zijn werkloos. Op verschillende manieren helpt de PiëzoMethodiek mensen om meer te gaan participeren in de samenleving.

In een gefaseerde aanpak worden mensen begeleid richting deelname aan maatschappelijke activiteiten, het verrichten van vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding of betaald werk. Uitgangspunt hierin is dat je uitgaat van de wensen en talenten van de deelnemers zelf, terwijl je ook (integrale) aandacht hebt voor alle levensdomeinen.

De methodiek bestaat uit vijf fasen die gezamenlijk een totaalaanpak vormen:

  • Fase 0 eerste maatschappelijke activering.
  • Fase 1 deelname aan activiteiten op een locatie als educatieve plek.
  • Fase 2 lerend vrijwilligerswerk binnen een locatie.
  • Fase 3 lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties.
  • Fase 4 naar een opleiding en/of reguliere baan.

Implementeren PiëzoMethodiek

Medewerkers van Piëzo verzorgen de implementatie van de PiëzoMethodiek bij andere organisaties. Organisaties krijgen advies en personeel (professionals en vrijwilligers) worden getraind om te kunnen werken met de PiëzoMethodiek.

Voorbeelden van organisaties, die werken met de methodiek, zijn een Welzijnsorganisatie, een Bibliotheek, Taalschool (inburgering), sociale onderneming, Vrouwen Academie, Young professionals naar arbeidsmarkt en een Emancipatiecentrum. De organisaties vormen een netwerk en werken met elkaar samen om kennis en ervaring te delen. Het Oranje Fonds ondersteunt organisaties, met een financiële bijdrage, die gaan werken met de PiëzoMethodiek.