PiëzoMethodiek

Methodiek

PiëzoMethodiek

Vanaf de start van Stichting Piëzo werken wij met de PiëzoMethodiek. Alle publiciteit rondom de PiëzoMethodiek en alle positieve ervaringen zorgen ervoor dat de PiëzoMethodiek zich als een olievlek verspreidt. Inmiddels wordt de PiëzoMethodiek bij talrijke andere organisaties ingezet.

De PiëzoMethodiek steunt op twee pijlers: het vijf-fasen plan van Piëzo en de Positieve Gezondheid’s matrix van Machteld Huber. Klik op de link voor meer toelichting.

De PiëzoMethodiek helpt mensen die om uiteenlopende redenen niet volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.

Is een bekende uit de omgeving onvoldoende zelfredzaam, of heeft hij of zij geen toegang tot een zinvolle dagbesteding? Op verschillende manieren biedt de PiëzoMethodiek weer een weg terug naar een bestaan met voldoening en verbinding in de samenleving.

In een gefaseerde aanpak worden mensen begeleid richting deelname aan maatschappelijke activiteiten, het verrichten van vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding of betaald werk. De PiëzoMethodiek gaat uit van de wensen en talenten van de deelnemers zelf, terwijl er ook (integrale) aandacht is voor alle levensdomeinen.

De PiëzoMethodiek bestaat uit een totaalaanpak met vijf fasen:

  • Fase 0 eerste maatschappelijke activering.
  • Fase 1 deelname aan activiteiten op een Piëzo-locatie als educatieve plek.
  • Fase 2 lerend vrijwilligerswerk binnen een Piëzo-locatie.
  • Fase 3 lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties van Piëzo.
  • Fase 4 naar een opleiding en/of reguliere baan.

Implementeren PiëzoMethodiek

Medewerkers van Piëzo verzorgen de implementatie van de PiëzoMethodiek bij andere organisaties. De organisaties krijgen advies en hun personeel (professionals en vrijwilligers) wordt getraind om te kunnen werken met de PiëzoMethodiek.

Belangrijk om te vermelden: het Oranje Fonds steunt organisaties die gaan werken met de PiëzoMethodiek met een financiële bijdrage.

Voorbeelden van organisaties, die werken met onze methodiek, zijn een Welzijnsorganisatie, een Bibliotheek, Taalschool (inburgering), sociale onderneming, Vrouwen Academie, Young professionals naar arbeidsmarkt en een Emancipatiecentrum. Deze organisaties vormen een netwerk door met elkaar samen te werken en kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.