MaaltijdMaatjes 

Een unieke en betekenisvolle stagemogelijkheid is het project MaaltijdMaatjes voor stagiaires mbo 2 Zorg en Welzijn

Zij maken maaltijden klaar bij mensen thuis die (tijdelijk) niet zelf kunnen koken. Zo leveren zij een wezenlijke bijdrage aan het helpen functioneren van mensen en werken tegelijkertijd aan hun beroepscompetentieprofiel.

Piëzo werkt voor dit project samen met consulenten WMO van de gemeente Zoetermeer.

Het doel van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) is dat mensen ondersteund worden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en mee te doen in de maatschappij.

De stagiaires worden binnen dit project begeleid door de projectcoördinator MaaltijdMaatjes.

Projectleider MaaltijdMaatjes, Odette Panneman
odette@stichtingpiezo.nl / 06-36019137

 

Gerelateerd

Prentenboeken in alle talen

Participatiecoach  

Opwaarts

Ouder & kindatelier