Studieplekken

Bij de Studieplekken kunnen kinderen vanaf groep 4 tot en met de 1e klas van het Voortgezet Onderwijs terecht om ondersteuning te krijgen bij het leren of het maken van huiswerk. Er is veel vraag naar schoolbegeleiding voor kinderen. Echter, niet alle kinderen beschikken thuis over een rustige plek of voldoende (digitale) middelen om hun huiswerk goed te maken. Ook zijn niet alle ouders in staat om hun kind in voldoende mate te begeleiden én ontbreken financiële middelen om voor huiswerkbegeleiding te betalen. Deze kinderen zijn van harte welkom op één van onze Studieplekken.

Intake

Voordat een kind start bij een Studieplek vindt eerst een intake plaats met ouders om te bepalen of het kind deel kan nemen. Neemt een kind deel, dan krijgt hij/zij één keer per week begeleiding van een vrijwilliger. Iedere vrijwilliger begeleidt een groepje kinderen en gaat samen met hen aan de slag met huiswerk, taal- en rekenspelletjes en oefeningen. Bij de jongere kinderen wordt veel speelsgewijs aangeboden en zal vooral geoefend worden met lezen en rekenen. De oudere kinderen krijgen ondersteuning bij het plannen en organiseren en kunnen, waar nodig, aan de slag achter een computer.

Deelname

Deelname aan de Studieplekken is 20 weken. Halverwege vindt een tussenevaluatie plaats en tegen het einde van de periode wordt in overleg met ouders en school besproken of het kind en de ouders zelfstandig verder kunnen of dat het kind nog een periode bij de Studieplekken blijft. Deelname aan Studieplekken is gratis.

Samenwerking met school

De school is altijd op de hoogte van de deelname van hun leerlingen aan de Studieplekken en van de vorderingen die zij maken. Ouders geven hier ook toestemming voor. Samen met school wordt afgestemd met welk schoolwerk de kinderen gaan oefenen.

Waar zijn Studieplekken?

Op dit moment zijn er Studieplekken op de Piëzo-locatie in Seghwaert, op de locatie van inZet Meerzicht  en op basisschool de Regenboog in Meerzicht.

Vrijwilliger worden?

Vind je het leuk om kinderen van de basisschool verder te helpen met het verbeteren van hun schoolprestaties? Meld je dan aan als begeleiders voor Studieplekken. Je wordt ingewerkt door de projectleider Studieplekken.

Aanmelden en meer informatie

Wendy Moerman, projectleider Studieplekken
E-mail: wendy@stichtingpiezo.nl
Telefoon: 06 80055583

Gerelateerd

Doe-coaches

Energievoorlichting

Opleiding mbo 1

Taal & Toekomst