Studieplekken

Bij de Studieplekken kunnen kinderen vanaf groep 4 tot en met de 1e klas van het Voortgezet Onderwijs terecht om ondersteuning te krijgen bij het leren of bij het maken van huiswerk. Er is veel vraag naar schoolbegeleiding voor kinderen. Echter, niet alle kinderen beschikken thuis over een rustige plek of voldoende (digitale) middelen om hun huiswerk goed te maken. Ook zijn niet alle ouders in staat om hun kind in voldoende mate te begeleiden én ontbreken financiële middelen om voor huiswerkbegeleiding te betalen. Deze kinderen zijn van harte welkom op één van de Studieplekken op onze locaties.

Deelname

Deelname aan de Studieplekken is 20 weken. Halverwege vindt een tussenevaluatie plaats en tegen het einde van de periode wordt in overleg met ouders en school besproken of het kind en de ouders zelfstandig verder kunnen of dat het kind nog een periode bij de Studieplekken blijft. Deelname aan Studieplekken is gratis.

Samenwerking met school

Wij vinden het belangrijk dat de school ook op de hoogte is van de deelname van hun leerlingen aan de Studieplekken en van de vorderingen die zij maken. Ouders geven toestemming voor het uitwisselen van informatie. Samen met school wordt afgestemd met welk schoolwerk de kinderen gaan oefenen.

Waar zijn Studieplekken?

Op dit moment zijn er Studieplekken op onze locaties in de wijken Meerzicht, Buytenwegh, Palenstein en Noordhove. Ook hebben basisschool De Regenboog en het Praktijkcollege een eigen studieplek op school.

Vrijwilliger worden?

Vind je het leuk om kinderen van de basisschool of jongeren op het praktijkonderwijs verder te helpen met het verbeteren van hun schoolprestaties? Meld je dan aan als begeleider voor Studieplekken. Je wordt ingewerkt door de projectleider Studieplekken en door ervaren collega-vrijwilligers.

Aanmelden en meer informatie

Christa de Jonge, projectleider Studieplekken.
E-mail: christa@stichtingpiezo.nl

Telefoon: 06 18543845

Gerelateerd

Voel je goed

Opwaarts

1-op-1 Taalontmoetingen

Budgettrainingen en vaardigheden op maat