Brede School en buitenschoolse activiteiten

Piëzo verzorgt kooklessen op basisscholen in het kader van de brede school activiteiten.

Deze kooklessen vinden plaats op school en zijn een aanvulling op het aanbod dat de kinderen op school krijgen. Zo krijgen kinderen de kans zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Uitgangspunt van de kooklessen is dat kinderen zoveel mogelijk zelf doen, kennismaken met gezonde ingrediënten en nieuwe vaardigheden en technieken aanleren.

De kooklessen worden begeleid door beroepskrachten en/of vrijwilligers van Piëzo met hulp van vrijwilligers fase 2/3. De vrijwilligers doen op deze manier ervaring op met het organiseren en voorbereiden van activiteiten. Ook leren zij in de praktijk werken met groepen kinderen van verschillende leeftijden. Elke groep kinderen is anders en dit doet een beroep op het aanpassingsvermogen, improvisatievermogen en de flexibiliteit van de vrijwilligers. De kooklessen dragen op deze manier dus niet alleen bij aan de ontwikkeling van de kinderen, maar ook aan de ontwikkeling van de vrijwilligers.

Om de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen te bevorderen, streven wij ernaar om ook ouders als vrijwilligers bij de lessen te betrekken.

Naast de kooklessen op de basisscholen biedt Piëzo groepjes kinderen (van bijvoorbeeld een school of BSO) de mogelijkheid om bij de Ambachtenwerkplaats onder schooltijd, na schooltijd of in schoolvakanties workshops te volgen. Denk hierbij aan workshops houtbewerken, fietstechniek, textiele werkvormen en tekenen/schilderen. De invulling, uitvoering en kosten van deze workshops worden vooraf in onderling overleg afgesproken.

Voor meer informatie over de kooklessen op de basisscholen kunt u contact opnemen met Saloua Bouzambou, saloua@stichtingpiezo.nl, 06 38994171

Voor meer informatie over de workshops in de Ambachtenwerkplaats kunt u contact opnemen met Nicoline Schol, nicoline@stichtingpiezo.nl, 06 28851365

Gerelateerd

Ouder & kindatelier

Praktijkverklaring op mbo 1-niveau

Het Zangcadeau

Energievoorlichting