Buitenschoolse activiteiten/ Brede School

Piëzo verzorgt in een aantal wijken buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De activiteiten vinden zo veel mogelijk plaats op school en zijn een aanvulling op het aanbod dat de kinderen op school krijgen. Zo kunnen de kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. De inhoud van de activiteiten wordt dan ook vooraf afgestemd met de scholen waar de activiteiten aangeboden worden. Ook worden activiteiten ontwikkeld en aangeboden aan kinderopvangorganisaties.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Kooklessen
  • Kluslessen
  • Fietsreparatielessen
  • lessen energie besparen
  • lessen talentontwikkeling en beroepen
  • voorleesactiviteiten voor kleuters
  • open ateliers: een inloop waarbij educatieve en creatieve activiteiten aangeboden worden.

De activiteiten kunnen altijd naar inzicht en in overleg worden ontwikkeld en aangepast. Daarnaast worden er op aanvraag -regelmatig- nieuwe activiteiten ontwikkeld.

De buitenschoolse activiteiten worden begeleid door beroepskrachten van Piëzo met ondersteuning van vrijwilligers fase 2/3. De vrijwilligers doen op deze manier ervaring op met het organiseren en voorbereiden van activiteiten. Ook leren zij in de praktijk werken met groepen kinderen van verschillende leeftijden. Elke groep kinderen is anders en dit doet een beroep op het aanpassingsvermogen, improvisatievermogen en de flexibiliteit van de vrijwilligers. De activiteiten dragen op deze manier dus niet alleen bij aan de ontwikkeling van de kinderen, maar ook aan de ontwikkeling van de vrijwilligers.

Om de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen te bevorderen, streven wij er naar om ook ouders als vrijwilligers bij de activiteiten te betrekken.

Indien u meer informatie wilt over de buitenschoolse activiteiten dan kunt u contact opnemen met Wendy Moerman wendy@stichtingpiezo.nl , 06-80055583.

Gerelateerd

Rekenstart

Het Vonkje

Samen opvoeden

De ontwikkelmakelaar