Prentenboeken in alle talen

Prentenboeken in alle talen is een initiatief van stichting VoorleesExpress. Stichting Piëzo is met ingang van juni 2021 bij dit project aangehaakt. Dit project is één van de vele leuke manieren waarop Stichting VoorleesExpress de taalontwikkeling van kinderen stimuleert.

In Nederland groeien heel veel meertalige kinderen op. Uit onderzoek blijkt dat het voor de taalontwikkeling van deze kinderen heel belangrijk dat zij een goede taalbasis krijgen in de moedertaal van hun ouders. Als hun taal in die taal goed ontwikkeld is, kunnen ze later makkelijk ook het Nederlands daarbij leren. Helaas is er voor veel ouders weinig aanbod in hun eigen taal. Er zijn haast geen (prenten)boeken, luisterboeken en educatieve apps beschikbaar in bijvoorbeeld het Berbers, Tigrinya, Twi of Farsi.

Samen met Stichting Geef een prentenboek cadeau, uitgeverij Lemniscaat en een aantal kinderboekenschrijvers willen we er de komende jaren voor zorgen dat een aantal mooie Nederlandse prentenboeken vertaald worden naar heel veel talen. Dit doormiddel van audio-opnames. Alle audiovertalingen verzamelen we op www.prentenboekeninalletalen.nl.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de vertalingen van de boeken “Maar eerst ving ik een monster” van Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer en “De jongen en de walvis” van Linde Faas.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Wendy Moerman via wendy@stichtingpiezo.nl of 06-80055583.

 

Gerelateerd

Repair Café Zoetermeer

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) met SWOM Academie

Taal & Toekomst

Opwaarts