Wat wij doen

Wat wij doen

Iedereen verdient een volwaardige plaats in onze samenleving op basis van zijn of haar individuele talenten.
Stichting Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Dit kan door deel te nemen aan trainingen en
activiteiten, door ‘lerend vrijwilligerswerk’
binnen de PiëzoCentra, de PiëzoSteunpunten,
de Ambachtenwerkplaats of bij één van onze
partnerorganisaties in Zoetermeer te doen.

Projecten

Computerlessen

Computerles

Entreeopleiding

Mbo-2 Opleiding

PiëzoMaatjes

Taallessen

Samen opvoeden

Ouder & kindatelier

Piëzo TalentenAcademie

meer projecten

Hoe wij werken

Onze organisatie beschouwt het als haar missie om – met alle mogelijkheden, die haar ten dienste (kunnen) staan – medemensen, die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen te komen, te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden met betrekking tot participatie, integratie en emancipatie op basis van hun individuele talenten en met als doel zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving.

Methodiek

Met de PiëzoMethodiek krijgen mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen naar een voor hun gewenste en passende rol in de maatschappij. De PiëzoMethodiek is een stappenplan bestaande uit vijf fases. Aan het einde van iedere fase heeft de deelnemer iets nieuws geleerd. Deelnemers kunnen in iedere fase in- of uitstromen, afhankelijk van hun (voor)opleiding, capaciteiten en wensen. Beoogd eindresultaat is dat mensen optimaal meedoen in de maatschappij. Dat kan het volgen van een opleiding zijn, het verrichten van betaald werk of vrijwilligerswerk.

PiëzoAcademie

Piëzo heeft door deelname aan het Oranje Fonds Groeiprogramma een enorme kwalitatieve en kwantitatieve groei doorgemaakt. De PiëzoMethodiek is daarnaast ook inhoudelijk verder geprofessionaliseerd en wordt nu op 15 locaties in Nederland gebruikt en de voorbereiding voor nieuwe locaties gaat onverminderd door. De PiëzoMethodiek is een instrument om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden) om te participeren te vergroten. Daarnaast legt de methodiek verbinding tussen samenleving als geheel.