Wat wij doen

Wat wij doen

Iedereen verdient een volwaardige plaats in onze samenleving op basis van zijn of haar individuele talenten.
Om mensen in de gelegenheid te stellen om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen, kan men deelnemen aan vraaggerichte trainingen en activiteiten of door (lerend) vrijwilligerswerk te doen. Dit kan in elke wijk in Zoetermeer.

Projecten

Computercursussen en computerinloop

Opleiding mbo 1

Nederlandse taallessen

Samen opvoeden

Ouder & kindatelier

Piëzo TalentenAcademie

Taalontmoetingen op locatie

VoorleesExpress

meer projecten

Hoe wij werken

Onze organisatie beschouwt het als haar missie om – met alle mogelijkheden, die haar ten dienste (kunnen) staan – medemensen, die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen te komen, te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden met betrekking tot participatie, integratie en emancipatie op basis van hun individuele talenten en met als doel zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving.

PiëzoMethodiek Nederland

Door deelname aan het Oranje Fonds Groeiprogramma, een intensief trainings- en coaching programma met medewerking van de Baak, McKinsey& Company, PWC en de ABN AMRO bank, is de PiëzoMethodiek doorontwikkeld voor implementatie bij andere organisaties in Nederland. De implementatie bestaat uit adviseren en trainen van personeel (professionals en vrijwilligers) om te kunnen werken met de PiëzoMethodiek.

Alle organisaties die met de PiëzoMethodiek werken in Nederland, werken met elkaar samen om kennis en ervaring te delen. Naast driemaandelijkse overleggen wordt er jaarlijks een congres of praktijkdag georganiseerd.

Type aangesloten organisaties

De PiëzoMethodiek wordt nu door 20 organisaties in Nederland gebruikt en de voorbereiding voor nieuwe locaties gaat onverminderd door. De type organisaties waar op dit moment met de PiëzoMethodiek gewerkt wordt, zijn:

  • Welzijnsorganisatie
  • Bibliotheek
  • Inburgering
  • Sociale onderneming
  • Vrouwen Academie
  • Young professionals naar arbeidsmarkt
  • Emancipatiecentrum