ANBI-status en publicatieplicht

ANBI-status en publicatieplicht

Stichting Piëzo heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat we volgens de regels van belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor u betekent dat dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij het doen van een gift. Het betekent voor Stichting Piëzo dat wij ons verplichten transparant te zijn en inzicht te geven in een aantal zaken. Bekijk hier de lijst van de Belastingdienst als u wilt weten om welke zaken dit precies gaat. Hieronder vindt u onze verantwoording op dit gebied.

Beloningsbeleid

Over het beloningsbeleid van Stichting Piëzo kunnen wij het volgende zeggen: Bestuursleden van Stichting Piëzo vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. Voor het bepalen van de vergoeding voor betaalde medewerkers van Stichting Piëzo worden de vergoedingen zoals genoemd in de cao Zorg en Welzijn als richtlijn gebruikt. Daarnaast volgt Stichting Piëzo code Wijffels in haar beloningsbeleid.

ANBI 8171 70 832

Piezo jaarverslag 2022
Anbi-publicatie-2022

Piezo jaarverslag 2021
Anbi publicatie 2021

Piëzo jaarverslag 2020
Piezo jaarrekening 2020

Piëzo jaarverslag 2019
Piëzo jaarverslag 2018