1-op-1 Taalontmoetingen

Een Nederlandssprekende vrijwilliger bezoekt gedurende een half jaar tot een jaar wekelijks een deelnemer en oefent met hem/haar de Nederlandse taal. Het accent ligt op spreekvaardigheid, lezen en schrijven, maar wordt vooral ingericht op behoefte. De oefeningen zijn praktisch en sluiten aan bij de behoefte en belevingswereld van de deelnemer.

Voor mensen waarvoor – door psychische en/of lichamelijke belemmeringen- de stap naar een taalgroep(je) nog te groot is, wordt thuis 1-op-1 les georganiseerd. Door vrijwilligers wordt dan 1-op-1 taalles thuis gegeven. De deelnemer wordt gestimuleerd om – als dat mogelijk is- mee te gaan doen aan kleinschalige taallessen in de buurt. 

Neem voor meer informatie over deelname aan 1-op-1 Taalontmoetingen contact op met Nicoline Schol nicoline@stichtingpiezo.nl, 06 28851365

Gerelateerd

Toeleiding onderwijs nieuwkomers

Praktijkverklaring op mbo 1-niveau

Ouder & kindatelier

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) met SWOM Academie