Vrijwilligers Informatiepunt

Vrijwilligers informatiepunt Zoetermeer voor Elkaar

Stichting Piëzo verzorgt één van de vier Vrijwilligers Informatiepunten van Zoetermeer voor Elkaar en coördineert de werkgroep van de vier informatiepunten.

Op een Vrijwilligers Informatiepunt kunnen mogelijke vrijwilligers terecht voor persoonlijke bemiddeling. Deze bestaat onder andere uit:

  • Informatie
  • Hulp bij het uitzoeken wat voor vrijwilligerswerk bij je past
  • Hulp hij het vinden van een vacature
  • Hulp bij het leggen van contact met de organisatie waar je vrijwilligerswerk wil doen
  • Hulp bij het registeren op het digitale platform en (indien gewenst) ook bij het plaatsen van een vacature

De Vrijwilligers Informatiepunten zijn bedoeld voor vrijwilligers die:

  • Niet digitaal vaardig zijn
  • Hulp nodig hebben bij het onderzoeken welk vrijwilligerswerk zij willen/kunnen doen
  • Hulp nodig hebben bij het leggen van contact met de organisatie

In de werkgroep van de vier Vrijwilligers Informatiepunten wordt gewerkt aan het up tot date houden van de dienstverlening. Hierbij is het belangrijk dat er een eenduidige werkwijze is en vrijwilligers goed hun werk kunnen uitvoeren. Er wordt aandacht gevraagd voor de zichtbaarheid van de Vrijwilligers Informatiepunten, onder andere door stukjes in het Streekblad. Vrijwilligers worden begeleid en gedurende het jaar worden alle gewijzigde instructies bijgehouden in een werkinstructie voor vrijwilligers. Ook worden vrijwilligers geïnformeerd over aanpassingen/wijzigingen op de website van Zoetermeer voor Elkaar en op de hoogte gebracht van eventuele bijeenkomsten.

Piëzo onderhoudt het contact met (nieuwe) vrijwilligers die de vier Vrijwilligers Informatiepunten bemannen. Het contact gaat over voortgang, uitvoering en ontwikkelingen van de Vrijwilligers Informatiepunten.

De vier Vrijwilligers Informatiepunten zijn te vinden in de wijk Centrum op de locatie van Piëzo en bij het Gilde in het Forum, in de wijk Rokkeveen bij inZet en in de wijk Meerzicht bij Stichting Present.

https://www.zoetermeervoorelkaar.nl/hulp-nodig

Gerelateerd

Bezoekmannen en -vrouwen

Participatiecoach  

Voel je goed

1-op-1 Taalontmoetingen