Opstap

Opstap naar maatschappelijke participatie (Opstap) is een project dat Piëzo uitvoert in samenwerking met de Gemeente Zoetermeer. Het project is ontwikkeld binnen de PiëzoMethodiek en ondersteunt deelnemers na de inburgering bij hun maatschappelijke participatie. Mensen die het inburgeringstraject hebben doorlopen (of om wat voor reden dan ook vrijgesteld zijn van inburgering) zijn vaak nog niet in staat om direct volledig te participeren in de Zoetermeerse samenleving. Zij beschikken over de basiskennis van de Nederlandse taal, maar het ontbreekt hen vaak aan zelfvertrouwen om deze basiskennis daadwerkelijk te gebruiken in de praktijk.

Door mee te doen aan dit project vergroten de deelnemers hun taalniveau en hun zelfvertrouwen. Zij worden onderdeel van de PiëzoMethodiek en krijgen een nieuw/uitgebreider netwerk binnen de stad. De deelnemers worden tijdens dit project dan ook begeleid naar lerend vrijwilligerswerk.

De deelnemers ontvangen een bijstandsuitkering en worden geselecteerd door de klantmanagers van de Gemeente Zoetermeer.

Hoe ziet het project er voor deelnemers uit?
Het project duurt in totaal 6 maanden. Deze worden verdeeld in twee periodes van drie maanden.

De eerste periode volgen de deelnemers twee dagdelen per week intensieve taallessen. Deze taallessen worden gegeven door ervaren taalvrijwilligers. De deelnemers krijgen tevens één dagdeel per week les in maatschappij oriëntatie. Een cultureel uitstapje met de groep maakt ook deel uit van deze lessen.

Tijdens de tweede periode gaan de deelnemers twee dagdelen per week vrijwilligerswerk verrichten dat past bij hun leerbehoefte. Daarnaast krijgen zij nog twee dagdelen intensief taalles en intervisie op hun vrijwilligerswerk.

Om het niveau en de ontwikkeling van de deelnemers te monitoren worden zij regelmatig getoetst, te weten bij aanvang van het project, tussentijds en na afloop.

Om ook deelnemers met jonge kinderen (0-4 jaar) de kans te geven om mee te doen aan dit project, is er gratis kinderoppas aanwezig op of nabij de leslocatie.

Indien u meer informatie wilt over dit project kunt u contact opnemen met Gioia Conte, gioia@stichtingpiezo.nl, 06 31687716.

Gerelateerd

Voel je goed

De Zelfredzaamheidsroute

Het Zangcadeau

Opleiding mbo 1