Taalontmoetingen op de basisschool

Twintig weken lang, twee uur per week gaan ouders met een taalvrijwilliger aan de slag met taalontmoetingen op de basisschool van hun kind.

De ontmoetingen op de basisschool bieden een laagdrempelige mogelijkheid voor zowel de ouders als de school om met elkaar in contact te komen rond de ontwikkeling van het kind. De school is al een vertrouwde plek waar de ouders regelmatig komen om hun kind te brengen en te halen. De inhoud van de taallessen sluit aan bij wat er op school gebeurt. Zo leren de ouders woorden en uitdrukkingen kennen die veel op school gebruikt worden. Ook worden gesprekjes met de leerkracht geoefend en voorbereid en wordt de nieuwsbrief gelezen en uitgelegd aan de ouders. Er worden oefeningen gedaan afkomstig uit de lesstof van de school.

De school heeft daardoor ook een actieve inbreng in de inhoud van de taallessen. Dankzij deze ontmoetingen weten de ouders wat er op school gebeurt, wat hun kind daar leert en wat de school van hen verwacht als het gaat om de begeleiding van hun kind.

Neem voor meer informatie over deelname aan Taalontmoetingen op de basisschool contact op met Leonie Bierhuizen leonie@stichtingpiezo.nl, 06 43146849

Gerelateerd

Het Zangcadeau

Praktijkverklaring op mbo 1-niveau

Prentenboeken in alle talen

Opleiding mbo 2