Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid
Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is.

Brede invulling van gezondheid
Die brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in zes dimensies. Mensen blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven.

Een spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat wij inzetten als gesprektool over gezondheid en welzijn.

Hulp bij veranderwens
In ons dagelijks werk zorgen wij ervoor dat inwoners en professionals het gedachtegoed van Positieve Gezondheid leren kennen en er ervaring mee op doen.

Ook zorgen wij ervoor dat mensen geholpen worden bij het realiseren van de hun veranderwens (uitkomst van het gesprek). Die veranderwens wordt omgezet in een handelingsperspectief.

Welke veranderingen iemand zelf in zijn of haar leven wil bewerkstelligen. De inwoner heeft zelf de regie en is expert van zijn/haar eigen leven.  De gesprekstool en het spinnenweb kunnen snel inzicht geven op welke dimensies/leefgebieden de inwoner iets wil veranderen (veranderwens).

De veranderwens is de leidraad voor het gesprek en wat volgt (handelingsperspectief).

Trainingen werken met Positieve Gezondheid voor professionals
De training die wij aanbieden aan professionals laat professionals begrijpen hoe zij kunnen werken met Positieve Gezondheid. De trainingen bestaan uit twee dagdelen.

Naast de introductie Positieve Gezondheid leren professionals aan de training hoe zij kunnen werken met de vragenlijst en de bijbehorende gespreksvoering. Belangrijk is dat mensen zelf tot het inzicht komen naar waar zij naar op zoek zijn. Hoe laat je dan de regie bij mensen zelf en krijgen zij inzicht in hun veranderwens en hoe biedt de veranderwens hen overzicht in vervolgstappen die zij willen zetten? Die vervolgstappen worden gekoppeld aan een handelingsperspectief (de PiëzoMethodiek).

Workshops Positieve Gezondheid voor inwoners
Voor inwoners die meer willen weten over Positieve Gezondheid en de toepasbaarheid in hun dagelijkse leven organiseren wij op aanvraag workshops.

Die workshops bestaan uit zes dagdelen en zijn per workshop gekoppeld aan de brede benadering van Positieve Gezondheid en de zes dimensie die erbij horen.

Meer informatie en contact
Wil je meer informatie over Positieve Gezondheid en onze trainingen en workshops?

Neem dan contact op met Milou, projectleider Positieve Gezondheid, milou@stichtingpiezo.nl, 06-11715238.

Gerelateerd

Samen opvoeden

Budgettrainingen en vaardigheden op maat

1-op-1 Taalontmoetingen

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) met SWOM Academie