De Piëzo-aanpak landelijk

Steeds meer organisaties en gemeenten hebben hun interesse getoond in het werken met de Piëzo-aanpak. De Piëzo-aanpak is een gefaseerde participatiemethodiek met een bottom-up benadering waarbij mensen individueel worden benaderd en waar ieder individu wordt gestimuleerd zijn of haar eigen ‘oplossing’ te vinden of te bedenken. De oplossing is gericht op meer zelfwerkzaamheid, uitgaan van […]

Lees verder…

Certificaten uitgereikt aan deelnemers Piëzo2work

Het traject Piëzo2Work is op feestelijke wijze afgesloten met een certificaatuitreiking. Piëzo2work is een persoonlijk ontwikkeltraject voor mensen die begeleid willen worden naar (vrijwilligers)werk of opleiding. Afgelopen februari zijn 16 deelnemers met het Piëzo2worktraject gestart. Alle deelnemers hebben iets bereikt; 6 deelnemers gaan in september met een MBO opleiding starten, 1 deelnemer heeft een baan gevonden […]

Lees verder…

Succesvolle afsluiting traject naar maatschappelijke participatie

In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft Piëzo een traject uitgevoerd met inburgeraars om hen op praktische wijze verder te helpen met hun maatschappelijke participatie. Een groep van 14 inburgeraars heeft gedurende een kwartaal extra taalbegeleiding gevolgd gericht op maatschappijoriëntatie. Zij werden gedurende het traject ondersteund door een taaldocent en taalvrijwilligers. Alle deelnemers zijn begeleid […]

Lees verder…