Enthousiaste vrijwilligers voor de VoorleesExpress (online) gezocht

De VoorleesExpress Zoetermeer is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om de taalontwikkeling en het voorleesplezier bij kinderen tussen 2 en 8 jaar te bevorderen. Juist nu zijn deze vrijwilligers extra hard nodig! Ook op afstand kunnen we kinderen en ouders heel goed ondersteunen. We zetten digitale sessies in, organiseren contactmomenten op afstand en brengen leuke taalpakketten langs bij gezinnen. Doe je mee?

Meld je dan aan bij Leonie Bierhuizen via zoetermeer@voorleesexpress.nl  of 06-43146849.

Foto: Jelle IJntema, Passie in Beeld.

Copyright: SodaProducties, 2016

Recent

Soroptimistclub bezoekt de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kom handwerken bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Voeding en diabetes- voorlichting door de diëtiste bij inZet Centrum

Een egelhuisje van de Piëzo Ambachtenwerkplaats voor de winnaar Landelijke Opschoondag