Gastles zorg en beroep bij Piëzo TalentenAcademie

De gastles bij de Piëzo TalentenAcademie door een medewerker met een zorgberoep maakte veel indruk op de kinderen. Een begeleider van Limor, een zorgorganisatie, vertelde dat zij bij Limor mensen hulp bieden die problemen hebben en die niet zelf kunnen oplossen. Ze ging in op wat het beroep inhoudt en hoe mensen zelfredzamer worden. De kinderen wilden weten hoe mensen ‘gevonden’ worden èn ook oefenden zij met rollenspellen. Zo merkten de kinderen zelf hoe een zorgmedewerker begeleiding biedt. Het was een leuke en leerzame gastles!

Recent

Kookgroep voor mannen bij inZet

Techniekvrijwilligers voor de Brede School

Taalvrijwilligers gezocht

Taal & Toekomst verlengd!