Taalontmoetingen op locatie

Op locatie zijn kleine groepjes deelnemers actief met het leren van de Nederlandse taal. Voor de deelnemers is het nog een te grote stap om taallessen te volgen in een grote groep. De Taalontmoetingen op locatie worden gegeven door een enthousiaste taalvrijwilliger.

De taalvrijwilliger richt zich vooral op spreekvaardigheid, lezen en schrijven. En sluit aan bij de behoefte van de deelnemers. Twee uur per week vindt de Taalontmoeting plaats op één van de Piëzo-locaties.

De deelnemer wordt voorbereid om vanuit de kleine Taalontmoetingsgroep door te stromen naar een grotere taalgroep, mits de deelnemer daaraantoe is. De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers.

 

Neem voor meer informatie over deelname aan Taalontmoetingen op locatie contact op met Karlien van Bijnen karlien@stichtingpiezo.nl, 0681910583

Gerelateerd

Repair Café Zoetermeer

Bezoekmannen en -vrouwen

Ambachtenwerkplaats

Het Vonkje