VoorleesExpress

Piëzo voert – in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, de openbare bibliotheek en de schoolbesturen van het primair onderwijs – de VoorleesExpress uit in Zoetermeer.

Voor wie?

De VoorleesExpress is voor kinderen tussen 2 en 8 jaar met een taalachterstand. Deze achterstand is vaak ontstaan door de thuissituatie, waarin het Nederlands de tweede taal is of waarin kinderen opgroeien in een taalarme omgeving.

Wat en hoe?

Door voorlezen wordt de taalontwikkeling en het gevoel voor boeken en taal bij kinderen gestimuleerd en wordt hun woordenschat vergroot. Plezier in lezen staat voorop. Het voorlezen vindt thuis plaats en alle gezinsleden doen mee!
De voorlezers zijn enthousiaste vrijwilligers, die daarvoor zijn geschoold. Zij lezen gedurende 20 weken elke week één keer voor. Ze geven de gezinnen praktische handvatten om het voorlezen zelf te kunnen voortzetten.
De VoorleesExpress geeft vrijwilligers en gezinnen de kans om elkaar te leren kennen. Dit is vaak een bijzondere en leerzame ervaring. Ook gaat de vrijwilliger samen met het gezin naar de bibliotheek. Zo maakt het gezin kennis met de bibliotheek en wordt het makkelijker om boeken te lenen.

Aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als voorlezer? Neem dan contact op met: AnneMarie Hut, projectleider VoorleesExpress. Telefoonnummer: 06-11720398. E-mail: VLE@stichtingpiezo.nl. Voor meer informatie klik op de link Voorleesexpress.

Gerelateerd

Brede School en buitenschoolse activiteiten

Prentenboeken in alle talen

Betrokken ouder

Opwaarts