Samen opvoeden

Doet u ook mee met ‘Opvoeden Samen Aanpakken’ in Zoetermeer?

Veel ouders en andere opvoeders hebben tijdens het opvoeden en opgroeien van hun kinderen dezelfde vragen over opvoeding. Ze hebben dezelfde onzekerheden en stuiten op dezelfde uitdagingen. In bijeenkomsten van ‘Opvoeden Samen Aanpakken’ gaan ouders en opvoeders met een vrijwillige gespreksleider in gesprek over opvoeden en opgroeien. Ze delen hun ervaringen en kennis en proberen zo de dagelijkse opvoedvragen op te lossen.

Stichting Piëzo voert dit project uit als onderdeel van de preventieve opvoedondersteuning binnen inZet en werkt hierbij nauw samen met de overige opvoedondersteuners binnen inZet en met de medewerkers van het Meerpunt Inlooppunt.

U kunt een bijeenkomst van ‘Opvoeden Samen Aanpakken’ bijwonen of u kunt zelf een bijeenkomst organiseren.

Voor meer informatie over het project ‘Opvoeden Samen Aanpakken’ kunt u contact opnemen met Nerges Sindi, nerges@stichtingpiezo.nl, 06-51948552.

Gerelateerd

Opleiding mbo 2

1-op-1 Taalontmoetingen

Vrijwilligers Informatiepunt

Nederlandse taallessen