Betrokken ouder

Ouderbetrokkenheid houdt in dat ouders zich betrokken tonen bij het onderwijs aan hun kind. Deze betrokkenheid is belangrijk omdat het een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind.

Ouders kunnen hun betrokkenheid tonen door, bijvoorbeeld, samen met hun kind huiswerk te maken, hun kind voor te lezen, met hun kind over de gebeurtenissen op school te praten en ook door deelname aan schoolactiviteiten.

Omdat ouders samen met de school verantwoordelijk zijn voor het leren van het kind, is een goede onderlinge communicatie erg belangrijk. Een geschikte voorziening waar ouders en school onderling informatie kunnen uitwisselen is de ouderkamer.

De meeste VVE-basisscholen in Zoetermeer hebben een ouderkamer. In de ouderkamer worden regelmatig thema’s en cursussen georganiseerd over opvoeding en onderwijs. Tevens kunnen er bijeenkomsten georganiseerd worden die de ontwikkeling van de ouders zelf bevorderen en verschaft de ouderkamer ook informatie over voorzieningen in de wijk.

In de ouderkamer vervullen één of meerdere vrijwillige ouders/verzorgers van de leerlingen de functie van gastouder. De gastouders werken in opdracht van de leraren en coördinatoren van de ouderkamer en functioneren in belangrijke mate als schakel tussen de school/peuterspeelzaal en de andere ouders/verzorgers van de leerlingen.

De gastouders hebben veelal grote behoefte aan ondersteuning. Piëzo vervult deze ondersteuning door enerzijds individuele ondersteuning te bieden en anderzijds trainingsbijeenkomsten te organiseren voor de gastouders van alle ouderkamers. De trainingsbijeenkomsten worden op wijkniveau gehouden.

Op basisscholen worden door vrijwilligers van Piëzo Taalontmoetingen (Nederlandse taallessen) verzorgd voor ouders. De Taalontmoetingen sluiten aan bij de school en bij de onderwerpen die besproken worden tijdens de ouderkamerbijeenkomsten.

Meer informatie: Wieneke Crince le Roy, wieneke@stichtingpiezo.nl, 06-36211905

Gerelateerd

Brede School en buitenschoolse activiteiten

Piëzo TalentenAcademie

De Zelfredzaamheidsroute

Nederlandse taallessen