Bezoekmannen en -vrouwen

De bezoekvrouwen en -mannen van Stichting Piëzo halen gezinnen uit hun sociaal isolement en leveren een waardevolle bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid in Zoetermeer.

Bezoekmannen en -vrouwen

De bezoekman of -vrouw middelt tussen de deelnemer en de Nederlandse samenleving. Hoewel zij geen hulpverleners of tolken zijn, helpen zij door hun goede kennis van de sociale kaart van de wijk en de stad mensen daar te komen waar ze geholpen kunnen worden en om de eerste communicatieproblemen uit de weg te ruimen. 

Een bezoekman of -vrouw legt het contact met potentiële deelnemers op verzoek van maatschappelijke organisaties of door de persoonlijke netwerken van bezoekers van de PiëzoCentra. 

Na een melding gaan zij op huisbezoek. Tijdens het huisbezoek krijgen zij een beeld van de leefsituatie van de deelnemers (en hun gezin). Er vindt een intakegesprek plaats waarin de leefsituatie en hulpvraag verhelderd worden. Besproken wordt welke stappen genomen kunnen worden om met de hulpvraag aan de slag te gaan. Daarbij wordt eerst gekeken wat iemand en/of zijn omgeving zelf kan bereiken. 

Mocht er externe hulp nodig zijn dan wordt bekeken welke maatschappelijke organisatie die hulp het beste kan bieden. De bezoekman of -vrouw gaat dan met de deelnemer mee naar een afspraak met die maatschappelijke organisatie. Cultureel begrip is hierbij van groot belang, zodat bezoekman of -vrouw en deelnemer elkaars situatie goed begrijpen. De bezoekman of -vrouw heeft daarom, zo mogelijk, dezelfde culturele achtergrond als de deelnemer.

Bezoekvrouw Quania: ‘Ik stel vragen op het gebied van scholing, werk, opvoeding of gezondheid. Ik laat ze zien welke praktische dingen ze kunnen leren. Voor de mensen zelf en voor hun kinderen is het goed om zich meer op de buitenwereld te oriënteren. Ik overleg op welke manier ze deel kunnen gaan nemen, bijvoorbeeld aan activiteiten in de buurt. Gezinnen zijn blij dat er iemand langs komt en naar ze luistert. Ik ga de eerste keer mee naar de dokter, de school van hun kinderen of een instelling. Dan hebben ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.’

De huisbezoeken kunnen ook inzicht verschaffen in de specifieke wensen, behoeften en belemmeringen bij deelnemers met een bepaalde culturele achtergrond. Met deze bevindingen kunnen maatschappelijke organisaties hun diensten beter afstemmen op de hulpvraag.
Voor meer informatie of voor het inschakelen van een bezoekman of -vrouw kunt u contact opnemen met Kirsten Cleij via kirsten@stichtingpiezo.nl of 06-55217956.

Gerelateerd

Betrokken ouder

Kunstuitleen

Preventieve Armoedebestrijding

Vrouw in Actie