Bezoekmannen en -vrouwen

Het bezoekmannen en -vrouwenproject kan organisaties helpen bij het communiceren en omgaan met mensen van andere culturen. Zij kunnen een beroep doen op de inzet van een bezoekman of -vrouw als intermediair bij zowel individuele contacten als bij groepsactiviteiten.

Bezoekmannen en -vrouwen zijn geen hulpverleners of tolken. Het zijn getrainde vrijwilligers die helpen om de communicatie met anderstaligen beter te laten verlopen. Ze vervullen een brugfunctie tussen een organisatie en een gezin of individu.

Een bezoekman of -vrouw kan helpen bij:
• het leggen van contact;
• het beter laten verlopen van de communicatie;
• het geven van achtergrondinformatie of voorlichting;
• de werving en activering voor een specifiek aanbod;
• het meedenken en adviseren van de organisatie;
• het vergroten van het sociale netwerk van een gezin of individu.

Bezoekmannen en -vrouwen worden ingezet bij mannen of vrouwen met dezelfde culturele afkomst en taal. Zij helpen op verzoek van organisaties met -bijvoorbeeld- het signaleren van knelpunten, het samen in kaart brengen van behoeften en wensen bij gezinnen of individuen. Een bezoekman of -vrouw kan aansluiten bij een gesprek met een anderstalige of kan op verzoek van de organisatie zelf bij mensen thuis een kijkje gaan nemen.

Beroep doen op een bezoekman of -vrouw?
Een organisatie die een beroep wil doen op een bezoekman of bezoekvrouw neemt contact op met de projectcoördinator. Geeft dan aan wat de situatie is waarbij een bezoekman of -vrouw kan helpen en welke taal deze moet spreken. De projectcoördinator bepaalt dan of er een bezoekman of -vrouw wordt ingezet.

Contactgegevens projectcoördinator Zoetermeer 

Geke Spijker
06 46872086
geke@stichtingpiezo.nl

Gerelateerd

Taal & Toekomst

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) met SWOM Academie

Kinder Ambachtenwerkplaats

Repair Café Zoetermeer