Taal & Toekomst

Taal & Toekomst is voor migrantenjongeren van 16 jaar of ouder die nog niet zo lang in Nederland zijn.
Het is een uniek project en speciaal voor migrantenjongeren ontwikkeld. Voor jonge nieuwkomers is het een extra grote uitdaging om hun toekomstdroom waar te maken. Voer maar eens een sollicitatiegesprek als je de taal nog niet goed spreekt en hoe kom je aan een stageplek? Zo makkelijk is dat niet als je nieuw in Nederland bent en weinig mensen kent. Taal & Toekomst is gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal- en (toekomst)vaardigheden van jongeren. Door deelname wordt aan jongeren geleerd om zich in het Nederlands te presenteren en uit te drukken. Zij krijgen hierdoor veel meer zelfvertrouwen, vergroten de taalvaardigheid en leren sneller hun weg te vinden in hun vrije tijd, op de opleidings- of arbeidsmarkt.

De aanpak
Vrijwillige taalcoaches begeleiden de jongeren één-op-éen en werken samen met hen aan het verbeteren van de taalvaardigheid in het Nederlands. Zij zorgen ervoor dat jongeren een reëel beeld krijgen van hun toekomstmogelijkheden, de beschikbare arbeid en haalbare opleidingen. Jongeren leren ook wat werkgevers belangrijk vinden en het belang van een goed netwerk. De looptijd van de koppeling: jongere en coach is 20 weken.

Rol vrijwillige taalcoaches
De taalcoaches vormen samen met de jongeren de spil van dit project. De koppels spreken één a twee uur per week af om zaken door te spreken en de taal te oefenen in verschillende situaties. Dat kan bijvoorbeeld door een sollicitatiegesprek voor te bereiden of door samen naar een open dag van een opleiding te gaan.

De coach werkt steeds aanvullend op wat een jongere nodig heeft. De coach stimuleert een jongere om de Nederlandse taal in alledaagse situaties te gebruiken. Hierdoor wordt de drempel voor de jongere lager om in ‘het echte leven’ met anderen in gesprek te gaan. Samen oefenen ze de Nederlandse spreek- en luistervaardigheid op een gestructureerde en praktische manier. Naast het vergroten van de taalvaardigheid speelt de coach een rol in het opbouwen van het netwerk. Dit is gericht op opleiding, werk of vrije tijd.

Alle vrijwillige taalcoaches worden getraind zodat zij goed voorbereid aan de slag gaan.

Achtergrond
‘Taal & Toekomst’ is ontwikkeld door Het Begint met Taal, samen met vier taalvrijwilligersorganisaties (Taal doet meer, Gilde Samenspraak Leiden, Bibliotheek Oostland en Stichting Piëzo). Het Begint met Taal houdt zich bezig met het ondersteunen en verbeteren van het taalcoachingsprogramma.

Het project wordt financieel ondersteund door Fonds 1818.

Aanmelden
Ben je een jongere en wil je meedoen aan Taal & Toekomst of wil je een vrijwillige taalcoach worden? Meld je dan aan bij:
Kirsten Cleij, Projectcoördinator Taal & Toekomst
E: kirsten@stichtingpiezo.nl
T:
06 55217956

Gerelateerd

Positieve gezondheid

Nederlandse taallessen

Taalontmoetingen op de basisschool

Toeleiding onderwijs nieuwkomers