Inzet

Piëzo inZet

inZet

Piëzo voert een aantal diensten uit voor het samenwerkingsverband inZet.

Piëzo voert diensten uit als onderdeel van het nieuwe samenwerkingsverband inZet, voor zorg en welzijn en preventieve opvoedondersteuning in Zoetermeer. Dit samenwerkingsverband bestaat uit negen organisaties en een aantal onderaannemers. De organisaties weten wat er speelt en wat de inwoners nodig hebben. Iedere organisatie brengt haar eigen expertise in, waardoor inwoners ondersteund kunnen worden. Van groepsgerichte activiteiten die inwoners helpen om zelf de volgende stap te zetten, het doen van vrijwilligerswerk tot intensieve begeleiding bij de inwoners thuis.

De rol van Piëzo binnen inZet

Piëzo is binnen inZet verantwoordelijk voor het brede welzijn, samen met vele (lerend) vrijwilligers. In opdracht van inZet runt Piëzo drie inlooplocaties in Meerzicht, Centrum en Buytenwegh& de Leyens (inclusief de Piëzo Ambachtenwerkplaats). Daarnaast organiseert Piëzo activiteiten in de wijk Noordhove/Seghwaert en bij PiëzoCentrum Buytenwegh binnen de opdracht van inZet. Op de locaties wordt gewerkt met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en met de PiëzoMethodiek. Ook voert Piëzo het Bezoekvrouwenproject en Opvoeden Samen Aanpakken uit in opdracht van inZet.

Kijk hier voor meer informatie -en de contactgegevens- over inZet of mail met Kirsten Cleij, k.cleij@inzet-indewijk.nl