Op stap door de Zoetermeerse geschiedenis

Lezing door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Wat zien wij hier? Waarom deden mensen zulk zwaar werk? Wat gebeurde er nadat het land was leeggehaald?
Zomaar wat vragen die ons direct de vroege geschiedenis van Zoetermeer in trekken. Maar we kijken ook naar het moderne dorp dat vanaf 1945 is gebouwd, en naar de moderne stad die vanaf 1966 is verrezen, met als eerste wijk Palenstein.
U bent van harte welkom op 27 februari tussen 13.15 en 15.15 uur aan het Rakkersveld 253 voor een lezing door Arjen van der Burg van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

Recent

Soroptimistclub bezoekt de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kom handwerken bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Voeding en diabetes- voorlichting door de diëtiste bij inZet Centrum

Een egelhuisje van de Piëzo Ambachtenwerkplaats voor de winnaar Landelijke Opschoondag