Diploma-uitreiking Piëzo en mboRijnland

Blije gezichten bij het in ontvangst nemen van diploma’s

Donderdag 6 juli ontvingen maar liefst vierentwintig deelnemers aan de PiëzoMethodiek hun mbo-diploma. Veertien deelnemers hebben een mbo1-diploma van de Entree-opleiding ontvangen en tien deelnemers een mbo2-diploma van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

Vol motivatie en gestimuleerd door docenten, vrijwilligers en trajectbegeleiders vanuit Piëzo wisten de beide groepen de opleiding succesvol af te ronden. De deelnemers combineerden school met praktijkstages bij organisaties in de wijk, bij basisscholen en bij bedrijven als WoonZorgcentra Haaglanden en Vivaldi.

Al elf jaar bieden mboRijnland en Piëzo mbo-opleidingen (BBL) aan voor volwassenen zonder vooropleiding en met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Naast een professioneel opleidingsteam vanuit mboRijnland en Piëzo zijn vrijwilligers aan de opleidingstrajecten verbonden. Deze vrijwilligers helpen de deelnemers met huiswerk, taal- en rekenondersteuning en digitale vaardigheden. De vrijwilligers werden tijdens de diplomering eveneens in het zonnetje gezet.

Voor toeleiding van deelnemers naar een mbo-opleiding wordt samengewerkt met Werkbedrijf De Binnenbaan.

Wil je meer informatie over deze mbo-opleidingen voor volwassenen? Neem dan contact op met Gioia Conte, gioia@stichtingpiezo.nl, 06-31687716.

Fotograaf: Hans Heemskerk

Recent

Kinderen van de Piëzo TalentenAcademie op werkbezoek bij GameCity Zoetermeer

Handgemaakte en duurzame producten in de Upcycle Store van de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kinderactiviteiten op vrijdagmiddag bij inZet in de zomervakantie

Zoetermeerders maken hun fiets zomerklaar