Zoetermeerse familie Mohamed in het nieuws

Op woensdag 13 januari stond de familie Mohamed letterlijk in de spotlights. De NOS kwam zowel radio- als t.v.-opnames maken bij dit gezin. Onderwerp was de verlengde lockdown van de scholen en de manier waarop gezinnen daarmee omgaan. Voor de familie Mohamed is dat nogal wat, met zes kinderen thuis en ouders die toch wat moeite hebben met de Nederlandse taal. Ouders en kinderen vertellen hoe zij elkaar zo goed mogelijk proberen te helpen. Gelukkig krijgt het gezin ook hulp van buitenaf. Vrijwilligers van de VoorleesExpress (in Zoetermeer uitgevoerd door Stichting Piëzo) stimuleren de taalontwikkeling van de jongste kinderen door (online) voor te lezen en taalspelletjes te doen. De oudste kinderen krijgen online huiswerkbegeleiding door vrijwilligers van Piëzo.
Al met al waren de opnames een hele nieuwe ervaring voor het gezin en de kinderen vonden het vooral erg leuk om zichzelf ’s avonds terug te zien op t.v.

Wilt u meer informatie over de VoorleesExpress of zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op met AnneMarie Hut via zoetermeer@voorleesexpress.nl of 06-11720398.

Voor meer informatie over de online huiswerkbegeleiding kunt u contact opnemen met Wendy Moerman via wendy@stichtingpiezo.nl of 06-80055583.

Recent

Kom handwerken bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kinderen van de Piëzo TalentenAcademie bezoeken de Poffertjestuin

Repair Café Zoetermeer

Afsluiting Taalontmoetingen basisschool in Rokkeveen