Vrijwillige huiswerkbegeleiders helpen met kansengelijkheid 

Heb je ‘s middags één of twee uurtjes tijd? Dan verwelkomen we je graag als vrijwillige huiswerkbegeleider van een Studieplek. Je helpt tegen kansenongelijkheid. Er zijn en komen in Zoetermeer steeds meer kinderen die, om verschillende redenen, thuis geen mogelijkheid hebben om hun huiswerk te maken of daarbij niet door hun ouders geholpen kunnen worden. Als vrijwillige huiswerkbegeleider op een Studieplek maak jij het verschil voor deze kinderen. Met jouw hulp en aandacht kunnen zij, net als hun klasgenootjes, ook hun huiswerk maken en inleveren.
Wil je graag een bijdrage leveren aan de Studieplekken? Neem voor meer formatie of om je aan te melden contact op met Wendy Moerman via wendy@stichtingpiezo.nl of 06-80055583.

Recent

Senioren en voeding

Upcycling bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Positieve gezondheid

Workshop Beter slapen