Training Positieve Gezondheid voor vrijwilligers van Piëzo

In een tweedaagse training hebben vrijwilligers van Piëzo zicht verdiept in het concept van Positieve Gezondheid en de zes dimensies die daarbij horen. Maria Klein, stagiaire toegepaste psychologie, verzorgde deze training.
Vrijwilligers leerden hoe het spinnenwebdiagram kan worden gebruikt om gezondheid in kaart te brengen en als gesprekstool over gezondheid en welzijn. Daarnaast hebben de vrijwilligers stilgestaan bij wat maakt dat iemand wel of niet in beweging komt en werd besproken hoe zij Positieve Gezondheid kunnen inzetten voor henzelf en in hun vrijwilligersrol.
Reactie van een vrijwilliger: “Het was een nuttige cursus, die mij als consulent duurzaam kan helpen bij huisbezoeken. Ook heb ik eens op een andere manier naar mijzelf gekeken. De cursus werd op een prettige en deskundige wijze gegeven en we kregen allemaal een digitaal handboek van deze cursus. Conclusie: de cursus positieve gezondheid was voor mij een positieve ervaring”.

Aan het einde van de laatste trainingsbijeenkomst ontvingen alle vrijwilligers een certificaat. De opgedane kennis van (het gedachtegoed) Positieve Gezondheid kunnen zij nu in hun dagelijkse vrijwilligerspraktijk gaan toepassen.

Recent

Senioren en voeding

Upcycling bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Positieve gezondheid

Workshop Beter slapen