Samen een vaardighedenspel gemaakt voor ouderen

De kinderen van de TalentenAcademie Oosterheem leerden van de ouderenadviseur wat haar beroep inhoudt. Ook leerden zij dat het belangrijk is voor ouderen om vaardigheden te blijven oefenen. Een hele leuke en leerzame middag!

Recent

Kookgroep voor mannen bij inZet

Techniekvrijwilligers voor de Brede School

Taalvrijwilligers gezocht

Taal & Toekomst verlengd!