Rekenen voor Zoetermeerders een baanbrekend initiatief!

Piezo startte vorig jaar met het project ‘Rekenstart’ in de gemeente Zoetermeer. In dit project krijgen deelnemers twee keer per week rekenles. De lessen worden verzorgd door een vakdocent en ondersteund door vrijwilligers. Het niveau van de basisvaardigheid rekenen dat nodig is om in de huidige samenleving te kunnen functioneren is hoger geworden. Rekenen komt voor in alle aspecten van het alledaagse leven: betalen, terugkrijgen, afstanden, ziektekosten of belangrijke keuzes maken over bijvoorbeeld een telefoonabonnement.  In het Piëzo-project wordt met rekenachterstanden en rekenangst afgerekend. Volgens rekendocent, Natalie Boekaerts zijn deelnemers heel gemotiveerd om vooruit te komen: “Zwakke rekenaars krijgen plezier in rekenen. Rekenen is iets dat heel toepasbaar is, in het dagelijks leven, je komt je het elke keer weer tegen. Je moet het leuk vinden om te puzzelen en met getallen ‘te rommelen’. Rekenen is afwisseling en dat maakt het zo verrassend.“

De rekenlessen zijn zo ingedeeld dat iedereen op eigen niveau werkt. Samenwerken is tevens belangrijk. Als je een som begrijpt kun je het aan iemand anders uitleggen en ben je zelf deskundig. Naast de rekenvaardigheid te verbeteren, ontwikkelen deelnemers door het rekenen tal van andere vaardigheden. De deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen omdat ze de stof leren te begrijpen en oefening baart kunst. Je leert door te zetten en je doel te bereiken. Ook kinderen hebben baat bij het rekenonderwijs. Ouders kunnen nu breuken aan hun kind uitleggen! Rekenen is niet meer iets wat alleen op school plaats vindt maar ook aan de huiskamertafel.

Het doel van de rekenlessen bij Piëzo is toe te werken naar het niveau 1f vergelijkbaar met het niveau einde basisonderwijs. De gekozen methode draagt bij aan het bereiken van het gewenste niveau voor alle deelnemers. Het is een eenvoudige methode die je snel kunt leren en op alle sommen kunt toepassen. De deelnemers leren optellen, aftrekken, breuken, vermenigvuldigen, delen, inhoud en lengtematen. Ook wordt er aan taalontwikkeling gewerkt. Het is belangrijk woordenschat uit te breiden om de opgaven goed te kunnen begrijpen en te kunnen maken. Door dit niveau te behalen kunnen deelnemers makkelijker doorstromen naar het mbo. Je telt letterlijk weer mee!

Voor meer informatie over de rekenlessen: Milou van Loenen, Milou@stichtingpiezo.nl 06-11715238

Recent

Ontdek Zoetermeer en omgeving op de fiets

Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren

Fietscontrole voor het verkeersexamen

Een gezonde en volwaardige zomermaaltijd – voorlichting/workshop door de diëtiste bij inZet Centrum

Geef een reactie