Project: Bezoekmannen en Bezoekvrouwen van start in Leiden

Bezoekmannen- en vrouwen vervullen een brugfunctie tussen organisaties en anderstaligen in Leiden

Het project Bezoekmannen en Bezoekvrouwen is donderdag 14 maart 2019 in Leiden met een startbijeenkomst van start gegaan. Bezoekmannen en -vrouwen zijn getrainde vrijwilligers die verschillende talen spreken en kennis van andere culturen hebben. Zij helpen Leidenaren- met een andere moedertaal dan de Nederlandse taal- bij het beslechten van taal- en cultuurbarrières. Zo helpen zij op verzoek van de deelnemers en organisaties met bijvoorbeeld het signaleren van knelpunten, het samen in kaart brengen van behoeften en wensen en formuleren van hulpvragen. Ook helpen zij in een passende, snelle doorverwijzing naar organisaties en/of activiteitenaanbod in de wijk en stad. Zoals hulp bij een oudergesprek op school, een intake bij maatschappelijk werk of hulp bij het bezoek aan de huisarts.

Tijdens de startbijeenkomst van het project in EpiCentrum Slaaghwijk wisselden ervaren Bezoekmannen en -vrouwen uit Zoetermeer hun ervaringen uit met de nieuwe vrijwilligers in Leiden. Ook keken ze naar de eigen talenten en hoe ze deze kunnen inzetten in het project.

Organisaties die geïnteresseerd zijn in het inzetten van een Bezoekman of -vrouw of die meer willen weten over het project kunnen contact opnemen met Gioia Conte, projectcoördinator Bezoekmannen en Bezoekvrouwen, via 06-31687716 of gioia@stichtingpiezo.nl.

 

Fotograaf: Piëzo

Recent

Ontdek Zoetermeer en omgeving op de fiets

Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren

Fietscontrole voor het verkeersexamen

Een gezonde en volwaardige zomermaaltijd – voorlichting/workshop door de diëtiste bij inZet Centrum