Onderzoek effectiviteit van de PiëzoMethodiek

Kennisinstituut Movisie heeft vanuit het ZonMW programma ‘Vakkundig aan het werk’ tweejarig effectonderzoek’ verricht naar de PiëzoMethodiek. Het doel hierbij was om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van in de PiëzoMethodie en de werkzame mechanismen. Er werd vooral gekeken naar de wijze waarop statushouders gestimuleerd worden om te participeren in de samenleving en dan met name arbeidstoeleiding. Ook is er onderzocht welke verbetermogelijkheden er zijn om de PiëzoMethodiek nog verder te ontwikkelen.
Het onderzoek werd begeleid door de gemeente Zoetermeer, Vluchtelingenwerk Zoetermeer en Piëzo. Tijdens het onderzoek heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden, zijn er 33 deelnemers geïnterviewd en zijn er 685 vragenlijsten bij deelnemers afgenomen. Met de onderzoekresultaten heeft Movisie duidelijke aanwijzingen gevonden dat de PiëzoMethodiek werkt in het vergroten van de maatschappelijke participatie van -in het bijzonder- mensen die sociaal geïsoleerd kwetsbaar zijn en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook heeft Movisie aanbevelingen gedaan om de PiëzoMethodiek verder te ontwikkelen. U kunt de publiekssamenvatting en de eindrapportage van het onderzoek hier vinden.

Recent

Kinderen van de Piëzo TalentenAcademie op werkbezoek bij GameCity Zoetermeer

Diploma-uitreiking Piëzo en mboRijnland

Handgemaakte en duurzame producten in de Upcycle Store van de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kinderactiviteiten op vrijdagmiddag bij inZet in de zomervakantie