Nieuwjaarsreceptie PiëzoCentrum Palenstein druk bezocht

De Nieuwjaarsreceptie in PiëzoCentrum Palenstein werd druk bezocht door wijkbewoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Alle aanwezigen hebben genoten van de uitstekend verzorgde hapjes en drankjes dankzij de goede inzet van vrijwilligers en stagiaires. Christine Advokaat , sociaal cultureel werker van PiëzoCentrum Palenstein, heeft de Nieuwjaarsreceptie georganiseerd en hield een hele leuke toespraak. Zij bedankte alle aanwezige vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar. Ook werden twee samenwerkingspartners, de buurtsportcoach en de wijkagent, apart bedankt met een attentie voor hun geweldige betrokkenheid bij de bewoners van de wijk Palenstein.
Nieuwjaarsreceptie PCP-11
Getalenteerde wijkbewoners van alle leeftijden vertoonden zang, muziek en dans. Peter Balk , taalvrijwilliger, hield plenair interviews met vrijwilligers over hun beweegredenen om vrijwilligerswerk te doen.

Nieuwjaarsreceptie PCP-10Nieuwjaarsreceptie PCP-16

Persoonlijke interesses en je verder willen ontwikkelen waren steeds de rode draad in de interviews. Pauline vertelde stralend dat zij via vrijwilligerswerk bij Piëzo, een opleiding Zorg en Welzijn nu een baan heeft bij WZH in Oosterheem.

Nieuwjaarsreceptie PCP-07

Recent

Senioren en voeding

Upcycling bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Positieve gezondheid

Workshop Beter slapen

Geef een reactie