Grenzen stellen voor en onderhandelen met je tieners

Ga hierover in gesprek met andere ouders en opvoeders tijdens de bijeenkomst ‘Opvoeden Samen Aanpakken

Tieners die hun huiswerk niet maken en die niet op de afgesproken tijd naar bed gaan, hoe kan je daarmee omgaan? Deze en andere vragen worden besproken tijden de bijeenkomst Opvoeden Samen Aanpakken (OSA) die plaatsvindt op dinsdag 12 mei bij de Studiekring aan de Parkdreef 56. Deze avond staan de opvoedkundige thema’s ‘grenzen stellen’ en ‘onderhandelen’ centraal. Deze avond, die begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur, gaan ouders en opvoeders met elkaar in gesprek over de twee thema’s. Veel ouders hebben dezelfde vragen over opvoeding, dezelfde onzekerheden en stuiten op dezelfde uitdagingen. In deze bijeenkomst van Opvoeden Samen Aanpakken gaan ouders en opvoeders met elkaar in gesprek over opvoeden en opgroeien. Het gesprek van deze avond richt zich met name op ouders van tieners.

De OSA bijeenkomst is gratis. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Neem voor meer informatie contact op met
Jocelyn Heidweiller (Piëzo), 06-51948552, jocelyn@stichtingpiezo.nl of met
Caroline Jansen (Studiekring), zoetermeerpicasso@studiekring.nl

 

 

Recent

Ontdek Zoetermeer en omgeving op de fiets

Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren

Fietscontrole voor het verkeersexamen

Een gezonde en volwaardige zomermaaltijd – voorlichting/workshop door de diëtiste bij inZet Centrum

Geef een reactie