Gastles beroep in Orde en Veiligheid

De kinderen van de Piezo TalentenAcademie Oosterheem en Palenstein kregen een gastles van een beroepsmilitair uit het leger. Ze leerden dat iedereen een plek kan vinden binnen het leger en dat eigenschappen als goed kunnen samenwerken, oplettend zijn en goed kunnen luisteren van groot belang zijn. Ook moet je eerlijk zijn en respect hebben voor elkaar. Een leerzame en inspirerende les voor de kinderen.

Recent

Begeleiders gezocht voor Studieplekken bij Piëzo

Frisse zomer smoothies maken bij Piëzo

Ouderen genieten in de Buurttuin

Taalvrijwilligers gezocht bij Piëzo