Energievoorlichting op maat bij inZet in volle gang

Dinsdag 2 november waren ouderen uit de wijk Buytenwegh welkom om letterlijk hun licht op te steken over hoe we in deze dure tijd wegwijs kunnen worden in de energiebesparende maatregelen die je thuis simpel kunt doen. De bijeenkomst werd verzorgd door vrijwillige energieconsulenten van de Ambachtenwerkplaats. Het was een heel leerzame bijeenkomst met veel vragen en antwoorden.

Wilt u een voorlichtingsbijeenkomst organiseren of informatie over mogelijkheden? Mailt u dan naar: duurzaam@stichtingpiezo.nl

 

Recent

Informatiebijeenkomst over zout door de diëtiste 

Geslaagd Sinterklaasfeest door Piëzo en Rotary Zoetermeer

Een feestgerecht maken voor de feestdagen

Energie besparen in huis