Diplomering Piëzo en mboRijnland

Negentwintig blije gezichten bij de diploma-uitreiking Piëzo en mboRijnland

Blije gezichten van gediplomeerden bij het in ontvangst nemen van hun diploma.

In totaal ontvingen negenentwintig deelnemers een diploma, waarvan dertien een mbo1-diploma Entree en zestien een mbo2-diploma Servicemedewerker. De diploma’s werden uitgereikt door wethouder Bouke Velzen.

Sinds 2013 bieden mboRijnland en Piëzo mbo-opleidingen (BBL) aan voor volwassenen zonder vooropleiding en met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Naast een professioneel opleidingsteam vanuit mboRijnland en Piëzo zijn vrijwilligers aan de opleidingstrajecten verbonden.

Zij helpen de deelnemers met huiswerk, bieden taal- en rekenondersteuning en lessen digitale vaardigheden.

Gestimuleerd door docenten en vrijwilligers wist de groep de opleiding succesvol af te ronden. De deelnemers combineerden school met praktijkstages bij organisaties in de wijk en bij bedrijven.

Er is voor de toeleiding van deelnemers nauw samengewerkt met Werkbedrijf De Binnenbaan.

Fotograaf: Jeroen Stahlecker

Recent

Soroptimistclub bezoekt de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kom handwerken bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Voeding en diabetes- voorlichting door de diëtiste bij inZet Centrum

Een egelhuisje van de Piëzo Ambachtenwerkplaats voor de winnaar Landelijke Opschoondag