Diploma-uitreiking Piëzo en mboRijnland

Afgelopen week ontvingen twaalf deelnemers van het opleidingstraject van mboRijnland en Piëzo hun mbo 2-diploma, waarvan negen deelnemers met de richting Dienstverlening en drie deelnemers met de richting Zorg en Welzijn. Blije gezichten na twee jaar hard werken met studie en stage!
Voor het project bundelden mboRijnland en Piëzo de krachten. Voor deelnemers met een uitkering leverde ook Werkbedrijf De Binnenbaan een bijdrage.
Op de feestelijke bijeenkomst hebben studenten, in bijzijn van familie en vrijwilligers, hun diploma uit handen van wethouder Bouke Velzen in ontvangst genomen.

De stageperiode hebben de deelnemers uitgevoerd bij verschillende bedrijven, variërend van dienstverlening en zorg tot kinderopvang en welzijn. De lessen vonden een dag in de week plaats bij mboRijnland. De deelnemers werden tijdens de opleiding ondersteund met school- en huiswerk door enthousiaste en kundige vrijwilligers van Piëzo.

Van de groep deelnemers heeft een deel inmiddels een baan gevonden of is druk bezig met solliciteren. Ook gaan er deelnemers starten met een mbo 3-opleiding in combinatie met een betaalde baan en gaat één deelnemer starten met de mbo 4-opleiding verpleegkunde.

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Gioia Conte, projectleider opleidingen bij Piëzo, gioia@stichtingpiezo.nl

Fotograaf: Jeroen Stahlecker

Recent

Creatieve vrijdagmiddag bij inZet Centrum voor kinderen en ouders

Wat staat er op het etiket?

Elke donderdag creatief bezig zijn bij Piëzo in Wijktuin Noordhove

De VoorleesExpress is op zoek naar voorlezers