Blije gezichten na behalen mbo1-diploma

Onderwijs: 19 deelnemers van de PiëzoMethodiek ontvingen 5 juli uit handen van wethouder Vugs hun mbo1-diploma.

Er kan gesproken worden van een behoorlijk succes. Alle 19 deelnemers die in augustus vorig jaar startten met de opleiding, hebben deze succesvol afgerond. Veel deelnemers maken gebruik van de mogelijkheid om door te stromen naar de mbo2-opleiding, ook verzorgd door Piëzo en het ID College.

Het Entree opleidingstraject – als onderdeel van de PiëzoMethodiek – is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeente Zoetermeer (afdeling Werk, Zorg en Inkomen), het ID College, Piëzo en de vele vrijwilligers en stage-aanbieders in Zoetermeer. De deelnemers hadden hun stageplekken onder andere bij Welthuis, Bibliotheken, de Ambachtenwerkplaats, HABO GWW bv, basisscholen, CKC&Partners, Terre des Hommes, Wijzelf Zoetermeer en PiëzoCentra.

Fonds 1818 heeft een financiële bijdrage geleverd voor het les- en boekengeld van de deelnemers.

Fotograaf: Henk Leentfaar

Recent

Soroptimistclub bezoekt de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kom handwerken bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Voeding en diabetes- voorlichting door de diëtiste bij inZet Centrum

Een egelhuisje van de Piëzo Ambachtenwerkplaats voor de winnaar Landelijke Opschoondag

Geef een reactie