Bijeenkomst Opvoeden Samen Aanpakken voor ouders/verzorgers van een kind met een (chronische) ziekte of beperking

Op woensdagavond 11 april vindt er een Opvoeden Samen Aanpakken (OSA) bijeenkomst plaats speciaal voor ouders en verzorgers van een kind met een (chronische) ziekte of beperking. Het thema van deze bijeenkomst is “Balans”. Als je kind of één van je kinderen extra of intensieve zorg nodig heeft, kom je dan ook nog toe aan zorgen voor overige gezinsleden en aan jezelf? Hoe regel jij dat thuis? Op wie kun je een beroep doen?

Deze bijeenkomst is de gelegenheid om andere ouders en verzorgers te ontmoeten en om met elkaar in gesprek te gaan. Ervaringen delen, (h)erkenning en een luisterend oor ervaren en tips en adviezen uitwisselen. De bijeenkomst wordt begeleid door een vrijwillige gespreksleider van Opvoeden Samen Aanpakken, een project van Stichting Piëzo.

Ouders en verzorgers zijn woensdagavond 11 april welkom in de Ambachtenwerkplaats (Vrouwenhuiswaard 7). Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Moerman, projectleider Opvoeden Samen Aanpakken, wendy@stichtingpiezo.nl, 06-80055583.

Recent

Cursus klussen in huis bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Feestelijke afsluiting KinderResto in Rokkeveen

Informatie over inzetten vrijwilligers tijdens bijeenkomst community tegen eenzaamheid

Workshops mijn positieve gezondheid

Geef een antwoord