TalentenAcademie op bezoek bij EKO Plaza

Kinderen van de Piëzo TalentenAcademie bezochten de biologische supermarkt van EKO Plaza en leerden welke beroepskrachten daar werken.

Recent

Cursus klussen in huis bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Feestelijke afsluiting KinderResto in Rokkeveen

Informatie over inzetten vrijwilligers tijdens bijeenkomst community tegen eenzaamheid

Workshops mijn positieve gezondheid