Onderzoek effectiviteit van de PiëzoMethodiek

Kennisinstituut Movisie heeft vanuit het ZonMW programma ‘Vakkundig aan het werk’ tweejarig effectonderzoek’ verricht naar de PiëzoMethodiek. Het doel hierbij was om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van in de PiëzoMethodie en de werkzame mechanismen. Er werd vooral gekeken naar de wijze waarop statushouders gestimuleerd worden om te participeren in de samenleving en dan met […]

Lees verder…