Taalvrijwilligers gevraagd voor ouders basisschool

We zijn op zoek naar taalcoaches die het leuk vinden om ouders met kinderen op de basisschool één keer per week een taalontmoetingsles op school te geven. Ouders spelen een grote rol in de taalontwikkeling van hun kinderen. Met Taalontmoeting op school worden ouders ondersteund in hun eigen (taal)vaardigheden en maken we de koppeling naar de taalontwikkeling van hun kind, de activiteiten op school en hoe ouders hieraan kunnen bijdragen.

De lessen en het lesmateriaal sluiten zoveel mogelijk aan bij de opvoedingsvragen van ouders en de materialen van school, zoals maandelijkse nieuwsbrieven en ouderavondgesprekken. Zo combineren we taaldoelen en inhoudelijke doelen rond school en opvoeding.

Neem om aan te melden of voor meer informatie contact op met Jocelyn Heidweiller, 06 51849552, jocelyn@stichtingpiezo.nl.

Recent

Rekenen in het dagelijks leven

Kinderen Piëzo TalentenAcademie krijgen gastles over werken in een hotel

Computercursus voor beginners bij inZet Buytenwegh & De Leyens

Kinder Ambachtenwerkplaats maakt van elke woensdagmiddag een feest!