Succesvolle inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid voor (zorg)professionals en vrijwilligers in Buytenwegh

Stichting Piëzo organiseerde afgelopen week, in samenwerking met Instituut voor Positieve Gezondheid en Alles is Gezondheid, een online-inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid voor (zorg)professionals en vrijwilligers in de wijk Buytenwegh. Ondanks dat de bijeenkomst niet fysiek gehouden kon worden was de opkomst hoog. Er waren dertig deelnemers uit de wijk aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was het informeren en inspireren van de (zorg)professionals en vrijwilligers over het werken met Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Het begrip gezondheid omvat veel meer dan alleen het lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar juist vanuit hetgeen er wél goed gaat. De mens en de omgeving is hierbij leidend.

Deze manier van kijken naar gezondheid past bij het werken met de PiëzoMethodiek, die aansluit bij talent en mogelijkheden van mensen. De bijeenkomst is de eerste stap van een landelijke pilot om Positieve Gezondheid te gaan koppelen aan meedoen in relatie met de PiëzoMethodiek. Juist de samenwerking binnen de wijk is hier belangrijk in, denk hierbij aan zingeving, dagelijks functioneren en meedoen.

Milou van Loenen (Sociaal cultureel Werker, PiëzoCentrum Buytenwegh): ‘’Geweldig dat er zoveel zorgprofessionals in onze wijk geïnteresseerd zijn in Positieve Gezondheid”.

Eind januari start de pilot Positieve Gezondheid in de wijk Buytenwegh. Deze wordt georganiseerd door het Instituut voor Positieve Gezondheid, Alles is Gezondheid en stichting Piëzo. In deze pilot gaan mensen uit Buytenwegh aan de slag met Positieve Gezondheid ondersteund door (zorg)verleners en vrijwilligers uit de wijk.

Recent

Kinderen van de Piëzo TalentenAcademie op werkbezoek bij GameCity Zoetermeer

Diploma-uitreiking Piëzo en mboRijnland

Handgemaakte en duurzame producten in de Upcycle Store van de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Kinderactiviteiten op vrijdagmiddag bij inZet in de zomervakantie