Start mbo1 Piëzo en MboRijnland in Leiden

Een nieuwe mbo1-groep met 21 enthousiaste deelnemers is in Leiden van start gegaan met de Entree opleiding Dienstverlening en Zorg. Zij gaan hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. Deze opleiding wordt verzorgd door Piëzo en MboRijnland. De deelnemers aan de opleidingsgroep zijn allen ingestroomd via de PiëzoMethodiek, een vijf stappenplan met als beoogd eindresultaat een opleiding of baan. Deze mbo1-opleiding sluit hier goed op aan.

De opleiding wordt verzorgd door MboRijnland en Piëzo regelt stageplekken en de stagebegeleiding. De stageplekken worden binnen het netwerk van Piëzo gevonden en nieuwe partners worden benaderd om mee te doen. De deelnemers aan de opleiding gaan leren en stage combineren. Zij krijgen extra hulp op maat van vrijwilligers met huiswerk, rekenen, Nederlandse taal of computerwerk.

Neem voor meer informatie over de opleiding contact op met Gioia Conte via gioia@stichtingpiezo.nl of 06-31687716.

Recent

Senioren en voeding

Upcycling bij de Piëzo Ambachtenwerkplaats

Positieve gezondheid

Workshop Beter slapen