Partnerschap basisschool De Regenboog en VoorleesExpress

Basisschool de Regenboog en de VoorleesExpress van Piëzo zijn een partnerschap gestart om extra kinderen op school nog beter te bereiken. De samenwerking zorgt ervoor dat zij op efficiënte wijze voldoende en geschikte gezinnen kunnen interesseren en een rijkere taalomgeving kunnen bieden.

De school heeft een brugfunctionaris ouderbetrokkenheid, Claudia Emmel. Zij gaat de VoorleesExpress-intakes doen met gezinnen en blijft gedurende het traject betrokken. Hierdoor kan zij ouders ook op school beter ondersteunen en worden de leerkrachten van de kinderen actief betrokken.

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. AnneMarie Hut, projectleider VoorleesExpress, vertelt: ‘Vrijwilligers lezen twintig sessies voor bij een gezin. Ze ontmoeten elkaar thuis of op een openbare plek. Samen met de ouders gaan zij aan de slag met taal en (voor)lezen’.

Ook is de voorleesExpress nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers om kinderen voor te lezen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met AnneMarie Hut, annemarie@stichtingpiezo.nl of 06-11720398.

Onderschrift bij de foto:

Links de brugfunctionaris Claudia Emmel en rechts AnneMarie Hut, projectleider VoorleesExpress

Recent

Vrijwilligers in Wijktuin Noordhove bereiden zich voor op het voorjaar

Creatieve inloop bij inZet Meerzicht

Open Computerinloop bij inZet Buytenwegh

Themabijeenkomst – voorlichting over de Zoetermeerpas